Avís legal

1. INFORMACIÓ DE LA SOCIETAT

En nom de complir amb la normativa definida a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

  • Titular: MDV JURIDICO Y TRIBUTARIO S.L. (En endavant, “MDV & ASSOCIATS”)
  • Domicilio: Av. Diagonal, 558, 3r 2a, 08021 Barcelona
  • Teléfono: 932 41 27 57
  • Dades registrals: Full B-222.831 Tom 42.976 Foli 41
  • Registre Mercantil de Barcelona
  • NIF: B-62.422.530

2. OBJECTE

Aquest avís legal regula l’accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web http://www.mdvasociados.com (en endavant, “pàgina web”), titularitat de MDV & ASSOCIATS, així com els continguts i serveis que en elles s’inclouen.

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d’aquestes condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament.

MDV & ASSOCIATS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web .

3. ACCÉS I ÚS DEL WEB

Els continguts d’aquest lloc web tenen com a objecte el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas constitueixen assessorament legal o professional. MDV & ASSOCIATS ni cap dels membres que integren la signatura, a títol individual i / o col·lectiu, accepta cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l’ús que es faci de la informació continguda al lloc web. L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i vam advertir que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.

MDV & ASSOCIATS no es fa responsable del contingut d’altres llocs web vinculats o accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços d’hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l’aprovació dels seus continguts per part de MDV & ASSOCIATS ni l’existència de cap tipus d’associació entre MDV & ASSOCIATS i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d’aquest lloc web estan prohibides sense el previ consentiment exprés de MDV & ASSOCIATS. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització del lloc web des d’un ordinador personal.

MDV & ASSOCIATS no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El propietari d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, MDV & ASSOCIATS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, MDV & ASSOCIATS no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MDV & ASSOCIATS no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web, de titularitat de MDV & ASSOCIATS o de tercers.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte del que preveu el Reglament General de protecció de Dades, i la resta de legislació aplicable, la Política de Privacitat de MDV & ASSOCIATS queda determinada pel que estableix el document disponible a la pàgina web: POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. La interpretació i resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de la participació de l’Usuari en els serveis d’aquesta web estarà subjecta als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

7. ADREÇA DE CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el domini web http://www.mdvasociados.com, si us plau dirigiu-vos a info@mdvasociados.com

© 2018 MDV&ASOCIADOS. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.